Musalmano ki Dajjal se Akhri Jang

Jub Allah Taal apni rehmat say pooree dunya ko aman aur insaaf say bhar detay hain tou us kay kuch salon kay baad Dajjal zahir hojata hay.Wo khudaee ka dawa karta hay aur us kay pas bayshumar jadooee taqatain hoti hain. Wo logon ko hamaisha ke zindagi aur jawani ka lalach deta hay aur kamzor …

Musalmano ki Dajjal se Akhri Jang Read More »