Allah and Muhammad SAWS in Qasim Dreams

Hazrat Muhammad ﷺ ka Qayamat k Din k Liye Paigham

30 Sep 2015 aur 9 Oct 2015 ko Rasoolullah SW nay Muhammad Qasim kay khuab main taqreebun ek he baat kahi aur wo ye kay unka paigham Muhammad Qasim ko pooree ummat tuk pohnchana hay aur wo ye kay“jis nay Muhammad Qasim ka sath dia us nay Rasoolullah SW ka sath dia aur jis nay Muhammad Qasim ke himayat ke us nay Rasoolullah SW ke himayat ke aur qayamat kay din wo Rasoolullah SW kay sath hoga”. Jo log Muhammad Qasim ke himayat kar rahay hain, Allah in kay naam sonay kay huroof say sunehri auraq per likh raha hay. Allah naikee karnay walon ka ajar zaya nahi karta”.

Leave a Reply