Palestine ki Tabahi – Dil Dhuhla Deney Wala Khwab

19 March 2017 kay khuaab main Muhammad Qasim nay dekha America kay sadar aur Israel kay wazeere Azam khufiya mulaqatain kartay hain. Israel kay wazeere Azam America kay sadar ko batatay hain kay main nay Maseeh Dajjal ka maehal taqreebun mukammal karwa dia hay.

Leave a Reply