Divine Dreams

Musalmano ki Dajjal se Akhri Jang

Jub Allah Taal apni rehmat say pooree dunya ko aman aur insaaf say bhar detay hain tou us kay kuch salon kay baad Dajjal zahir hojata hay.Wo khudaee ka dawa karta hay aur us kay pas bayshumar jadooee taqatain hoti hain. Wo logon ko hamaisha ke zindagi aur jawani ka lalach deta hay aur kamzor eeman walay us kay groh main shamil ho jatay hain. Wo Muhammad Qasim ko bhi apnay sath mil janay ko kehta hay aur qatal ke dhamki bhi deta hay magar wo nahi mantay aur musalmano ko khabardar kartay hain kay wo Dajjal kay fitnay say khud ko bachaen. Muhammad Qasim eeman walon ko aamaada kartay hain kay wo Dajjal say larnay kay lyay aur us kay fitnay ko khatum karnay kay lyay un ka sath dain. Yoon Musalmanon aur Dajjal ke jung shuru hoti hay. Ek moqay per Dajjal Muhammad Qasim ko zakhmi kar deta hay. Wo bhagtay hain tou chataan ka ek paththar kehta hay kay meray peechay chup jao magar Muhammad Qasim us say madad lainay say inkar kr detay hain aur Allah ko pukartay hain tou Allah ka noor asmaan say zahir hota hay aur sath walay pahar per bijlee girtee hay. Pahar bhi reza reza hojata hay aur Dajjal behosh ho kar gir jata hay. Kuch dair behosh rehnay kay baad wo dobara sargaram ho jata hay.

https://www.youtube.com/watch?v=WNC08AG4DZw

Leave a Comment